รูปพระมารดานิจจานุเคราะห์ วาดบนไม้กระดานยาวประมาณ 21 นิ้ว กว้างประมาณ 17 นิ้ว รูปเดิมของพระมารดานิจจานุเคราะห์ เป็นรูปจำลองรูปหนึ่งในบรรดารูป "โอเดเยตรีอา" (HODEGETRIA) ของนักบุญลูกา รูปที่กล่าวถึงนี้เป็นรูปของแม่พระซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่า นักบุญลูกาเป็นผู้วาดอยู่ในเมืองคอนสตันตีโนเปิด เป็นที่เคารพนับถือของชาวคาทอลิกเป็นเวลานาน ว่าเป็นรูปอัศจรรย์ซึ่งถูกพวกเตอร์กีทำลายในปี  ค.ศ. 1453 แต่เป็น "รูปเดียว" ที่แม่พระเองเป็นผู้เลือกไว้ เพื่อประทานพระพรพิเศษให้แก่เรามนุษย์ ถ้าท่านไปกรุงโรม ท่านจะเห็นรูปนี้แขวนเหนือพระแท่นใหญ่ในวัดของคณะพระมหาไถ่ที่กรุงโรม ชื่อวัด นักบุญอัลฟอลโซ

ทำไมรูปแม่พระนิจจานุเคราะห์จึงไปแขวนไว้ที่วัดนั้น พอสรุปได้ว่าตอนปลายศตวรรษที่ 15 พ่อค้าคนหนึ่งขโมยรูปแม่พระแห่งหนึ่งในเกาะครี๊ท (CrETE) เดินทางผ่านพายุมาอย่างมหัศจรรย์ และในที่สุดก็มาถึงกรุงโรม ก่อนที่พ่อค้าคนนี้จะสิ้นใจ เขาได้มอบรูปแม่พระนี้ให้แก่เพื่อนชาวโรมันคนหนึ่ง และขอร้องให้เพื่อนชาวโรมันคนนี้เอารูปแม่พระไปตั้งไว้ในที่ที่เหมาะสม แต่เพื่อนไม่ทำตาม แม่พระก็ได้ประจักษ์มาเร่งให้ชาวโรมผู้นั้นทำตามคำขอร้องของพ่อค้า และถึงกับขู่ว่าถ้าไม่ทำตาม จะประสบความตายเช่นเดียวกัน แต่เขาไม่สนใจการประจักษ์ของแม่พระ กลับทำตามคำแนะนำของภรรยา ต่อจากนั้นไม่นาน ชาวโรมันผู้นั้นก็ถึงแก่กรรม

ต่อมา แม่พระประจักษ์มาแก่ลูกสาวของชาวโรมันผู้นั่น พระนางสั่งหนูน้อยว่า จงไปบอกแม่และนายของหนูว่า สันตะมารีอา นิจจานุเคราะห์ เตือนให้เอารูปของพระนางออกไปจากบ้าน มิฉะนั้นทุกคนจะต้องตาย หนูน้อยก็นำเรื่องไปเล่าให้แม่ฟัง แม่ของเด็กตกใจกลัวตัวสั่น และสัญญาว่าจะทำตาม

หลังจากนั้น แม่พระก็บอกกับหนูน้อยว่า พระนางต้องการให้เอารูปของพระนางไปไว้ในวัดที่ตั้งอยู่ ระหว่างวิหารซางตา มารีอา มอยอเร และวัดนักบุญยอห์น ลาเตลัน ในวันที่ 27 มิถุนายน 1499 รูปพระมารดานิจจานุเคราะห์ก็ถูกอัญเชิญ เข้าขบวนแห่งอย่างสง่าไปวัดนั้น คือ วัดนักบุญมัทธิวอัครสาวก ในวันเดียวกันก็เกิดอัศจรรย์ขึ้น ผู้ชายคนหนึ่งแขนหักจนรักษาไม่ได้แล้ว กลับหายเป็นปกติ เพราะความช่วยเหลือจากพระมารดานิจจานุเคราะห์

รูปพระมารดานิจจานุเคราะห์ แขวนที่วัดนักบุญมัทธิวนี้เป็นเวลา 300 ปี เป็นที่รู้จักและรักของคนทั่วไป มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของอัศจรรย์ต่าง ๆ

แต่แล้วเดือนมิถุนายน 1798 นโปเลียนนำทัพมาที่กรุงโรม วัดนักบุญมัทธิวถูกทำลาย และรูปแม่พระก็สูญหายไป

เป็นระยะเวลา 64 ปี ทุกคนเกือบลืมรูปนั้นไปหมดแล้ว จนกระทั่งวันหนึ่งที่ในอารามนักบวชคณะพระมหาไถ่ที่กรุงโรม ระหว่างที่สมาชิกในอารามกำลังหย่อนใจอยู่นั้น คุณพ่อองค์หนึ่งได้กล่าวขึ้นว่าท่านที่วัดนักบุญอัลฟอนโซตั้งอยู่นี้ เมื่อก่อนเป็นวัดนักบุญมัทธิวที่สลักหักพังไปแล้ว และในวันนี้เคยมีรูป "พระมารดานิจจานุเคราะห์" ประดิษฐานอยู่ ชื่อนี้เองทำให้คุณพ่อมีคาแอล มาร์ชี (Michael Marchi) ตื่นเต้นท่านจำได้เมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กนั้นท่านได้เคยช่วยมิสซา ที่ในวัดเล็กของคณะนักบวชคณะเอากุสติน ชื่อวัดซางตามารีอา อินโปสเตรูลา ท่านได้เห็นรูปแม่พระที่นั่น ภารดาแก่ ๆ องค์หนึ่งได้ชี้ให้ท่านดูบ่อย ๆ

ต่อมาอีกไม่นาน คุณพ่อฟรังซิสโก โบลชี แห่งคณะเยซูอิต ได้เทศน์ที่ในวัด "เยซู" ถึงรูปพระมารดานิจจานุเคราะห์ ที่หายไป ท่านกล่าวว่า เป็นความปรารถนาของแม่พระที่จะให้รูปนี้ตั้งอยู่ที่วัดระหว่างพระวิหารซางตามารีอา มายอเร และวัดนักบุญยอห์น ลาเตลัน ข่าวนี้ก็ถึงหูพวกนักบวชคณะพระมหาไถ่และพากันเอาข้อความนี้ ไปเสนอคุณพ่อมหาอธิการของคณะ แต่ท่านรอต่อไปอีก 3 ปี เพื่อให้แน่ใจเสียก่อน

ที่สุดในวันที่ 11 ธันวาคม 1865 ท่านก็นำเรื่องนี้ไปทูลแก่พระสันตะปาปา ปีโอที่ 9 ในวันที่ 19 มกราคม 1866 รูปอัศจรรย์ของพระมารดานิจจานุเคราะห์ ก็ถูกนำมายังที่ที่เคยได้รับสิริมงคลมาแล้วครั้งหนึ่ง คือ วัดนักบุญอัลฟอนโซ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างพระวิหารทั้งสอง อีก 3 เดือนต่อมารูปนี้ก็ถุกตั้งไว้อย่างสง่า ในวันที่ 23 มิถุนายน 1867 รูปพระมารดานิจจานุเคราะห์ได้รับมงกุฎเพราะ อัศจรรย์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เดือนร้อน และมาวิงวอนขอพระแม่